Wiktoria Mielczarek

Wiktoria Mielczarek- studentka trzeciego roku pracy socjalnej Akademii Pedagogiki Specjalnej.
Członkini Koła Naukowego „PozyTyw” pod kierunkiem dr Katarzyny Stanek.
Zainteresowania naukowe: pomoc postpenitencjarna, problematyka wykluczenia społecznego i readaptacji byłych osadzonych.
Po ukończeniu Pracy Socjalnej planuje kontynuację nauki na kierunku resocjalizacja.
Prezezentowany na konferencji temat: „Skazany” – wyzwanie czy porażka procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej w systemie pomocowym na przykładzie badań).