Waldemar Świątek

mgr inż. Waldemar Świątek

Wykształcenie: Politechnika Krakowska  -wydział mechaniczny 1995r, WSP w Krakowie- pedagogika, Uniwersytet Rzeszowski – zarządzanie oświatą, Uniwersytet Rzeszowski –studia podyplomowe  wydział przyrodniczy, Akademia Rolnicza w Krakowie- studia podyplomowe.

Zatrudnienie: nauczyciel przedmiotów zawodowych  – Zespół Szkół nr 1 w Nowym Wiśniczu, Dyrektor Zespołu Szkół w Nowym Wiśniczu  od 1997r. Dyrektor szkoły w Zakładzie Karnym (nieprzerwanie od 1997r.), równolegle prowadzi zajęcia dydaktyczne  w innych szkołach, również w szkołach dla młodzieży.

Doświadczenie zawodowe: 20 letnie doświadczenie w zakresie nauczania dorosłych, kierowanie kadrą pedagogiczną, organizowanie i kierowanie kursami  zawodowymi – kwalifikacyjnymi wspólnie z OKE w Krakowie, przygotowywanie zespołów klasowych do egzaminów zawodowych , gimnazjalnych, maturalnych.