Roksana Życińska

Wykształcenie: wyższe. Ukończone studia na kierunku praca socjalna, aktualnie studentka studiów magisterskich na kierunku pedagogika specjalna o specjalności pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką społeczną na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie;

Zainteresowania naukowe/zawodowe: psychologia, psychologia osobowości, psychoterapia, zaburzenia psychiczne i zaburzenia osobowości, uzależnienia, uzależnienia od narkotyków, profilaktyka, ustawa o przeciwdziałaniu narkomanii, prawo karne, prawo nieletnich, suicydologia, system resocjalizacji i readaptacji osadzonych w ZK i ZP, praca z osobami zaburzonymi i uzależnionymi;

Absolwentka studiów licencjackich na kierunku praca socjalna na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Obecnie, studentka II roku studiów magisterskich na kierunku Pedagogika Specjalna o specjalności Pedagogika Resocjalizacyjna z Profilaktyką Społeczną.

Od 2015 roku pełniła funkcję Zastępcy Przewodniczącej Koła Naukowego Pracy Socjalnej ,,PozyTYw” pod kierunkiem dr Katarzyny Stanek a od 2018 roku objęła funkcję Przewodniczącej. W 2018 roku przeprowadziła badania naukowe jakościowe do pracy licencjackiej pt. ,,Motywacja do wyjścia z uzależnienia od narkotyków- studium przypadku’’ w Poradni MONAR w Warszawie.  Współautorka projektu badawczego z 2019 r. pt. ,,Znaczenie sztuki w procesie resocjalizacji młodzieży’’ (badania zostały przeprowadzone w Schronisku dla Nieletnich i Zakładzie Poprawczym w Falenicy oraz w  Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich w Laskowcu). Po ukończeniu studiów magisterskich planuje rozpocząć dalszą naukę w kierunku terapii uzależnień, a następnie podjąć pracę jako specjalista terapii uzależnień.

Prezentowany na konferencji temat: „Znaczenie sztuki w procesie readaptacji społecznej nieletnich na przykładzie Zakładu Poprawczego w Laskowcu”.