Program

program 2019 final

pobierz program w pdf

Wystąpienia prezentowane w j. słowackim, będą tłumaczone na j. polski. Po każdym z referatów będzie możliwość zadawania pytań. Organizatorzy zastrzegają sobie możliwość dokonania zmian w programie.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, prelegenci będę mieć możliwość wysoko punktowanej publikacji własnych wystąpień – artykułów (20 pkt).