Program

Program szczegółowy zostanie opublikowany na około 10 -14 dni przed konferencją. Ramy czasowe zajęć merytorycznych analogiczne jak w latach poprzednich, tj. start I dnia (środa 11 grudnia) około godz. 14-tej, zakończenie III dnia (piątek 13 grudnia) około godz. 13-tej. Organizatorzy przewidują około 20-tu wystąpień, w 4-5 panelach tematycznych. Wystąpienia prezentowane w j. słowackim, będą tłumaczone na j. polski. Po każdym z referatów będzie możliwość zadawania pytań. Krytyczny głos oddamy również byłym więźniom, którzy mają własne doświadczenia z systemem readaptacji i pomocy postpenitencjarnej a także specjalistom ds. problematyki rodzinnej, nieletnich i  sprawcówm młodocianych.

Dzięki uprzejmości Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego, prelegenci będę mieć możliwość wysoko punktowanej (20 pkt) publikacji własnych wystąpień – artykułów.