Prelegenci

Galeria prelegentów, tworzona jest równolegle do programu szczegółowego wydarzenia i zawiera sylwetki prelegentów, którzy dotychczas potwierdzili swój czynny udział w nadchodzącym wydarzeniu. Niebawem pojawią się w niej kolejne wpisy.