Prelegenci

aby uzyskać więcej informacji o prelegencie należy kliknąć w wybrane zdjęcie

Pełna lista prelegentów:
prof. zw. dr hab. Stefan Lelental –Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego, Uniwersytet Łódzki
Henryk Pawlaczyk
Naczelnik Wydziału Kurateli Departament Wykonania Orzeczeń i Probacji Ministerstwo Sprawiedliwości

dr hab. Barbara Nowak, prof. UP – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pracy Socjalnej, Kierownik Katedry Pomocy Postpenitencjarnej I Wychowania do Pracy
dr hab. Barbara Stańdo-Kawecka prof. UJ – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
dr Justyna Kusztal – Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Instytut Pedagogiki
Ks. Józef Krawiec – Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej Barka w Strzelcach Opolskich
SSO Paweł Gnutek – Przewodniczący II Wydziału Karnego Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, Sędzia Penitencjarny
SSO Jacek Gacek – Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w stanie spoczynku
Anna Trzaska – Starszy Kurator Zawodowy dla Dorosłych, Sąd Rejonowy w Nowym Sączu
Beata Starzyk – Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 3 w Nowym Sączu
por. Joanna Brataniec – Kierownik Ośrodka Diagnostycznego Aresztu Śledczego w Krakowie
Waldemar Świątek – Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego przy ZK Nowy Wiśnicz
kpt Julian Toczek
 – Kierownik Działu Terapeutycznego ZK w Nowym Wiśniczu
por. Piotr Baran
– S
tarszy Wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej ZK w Tarnowie Mościcach
por. Joanna Wieczorek – Jonak – Starszy Psycholog Działu Terapeutycznego w ZK w Nowym Wiśniczu
Barbara Wilamowska – Prezes Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja w Krakowie
Andrzej Tomczyk
 – Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu
Bogusława i Janusz Górniccy – Dom Na Granicy, Chrześcijańska Misja Teen Challenge, Oddział
w Winiarczykówce

Andrzej Ptak – Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Wrocławskie, koordynator MiserArt — strefy kreatywnej w labiryncie wykluczenia
Grzegorz Miśta – Wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS
Edward Szeliga – Prezes Stowarzyszenia i Fundacji Pomost w Zabrzu
dr Katarzyna M. Stanek –
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pracy Socjalnej
dr Magdalena Niewiadomska – Krawczyk
, Katedra Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu   Łódzkiego
Elżbieta Pędziałek – Kunert, Kancelaria Prawna Egilex w Krakowie
Magdalena Lubińska – Bogacka – Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pracy Socjalnej
dr Gertruda Wieczorek –
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Instytut Pracy Socjalnej

dr Martina Špániková, dr Miroslav Špánik  – „EDUKOS” organization, Dolný Kubín, Slovakia
por. Magdalena Pytel – Młodszy Wychowawca ds Pomocy Postpenitencjarnej Zakład Karny
w Trzebini