pplk. JUDr. Jozef Griger

Wykształcenie: ukończył prawo na Uniwersytecie Pavla Jozefa Šafárika w Košiciach (Słowacja). Obecnie jest doktorantem na Wydziale Prawa Uniwersytetu Comeniusa w Bratysławie (studia doktoranckie na temat programów naprawczych w więzieniach)

Miejsce pracy: Od 2006 roku pracuje w Dyrekcji Generalnej Służby Więziennej Republiki Słowackiej (był dyrektorem Departamentu Zasobów Ludzkich, od 2012 r. przebywa w departamentach zatrzymania i więzienia – od 2017 r. jest zastępcą dyrektora tego departamentu i odpowiada za badania penologiczne); Od 2015 r. jest członkiem rady Ministra Sprawiedliwości ds probacji i mediacji

Zainteresowania: W swoich badaniach i artykułach koncentruje się na kwestiach związanych z opieką w więzieniu, rolą służby więziennej w ochronie przyszłych ofiar.