por. Piotr Baran

por. Piotr Baran

Wykształcenie : magister pedagogiki resocjalizacyjnej /Wyższa Szkoła Humanistyczno – Ekonomiczna w Łodzi/.

Miejsce pracy : od 2005 r Zakład Karny w Tarnowie – Mościcach. Aktualnie starszy wychowawca ds. pomocy postpenitencjarnej.

Laureat pierwszej nagrody w I Ogólnopolskim Konkursie na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Społecznej Osób Pozbawionych Wolności organizowanym pod Patronatem Dyrektora Generalnego SW.

Zainteresowania zawodowe : ciągłe rozwijanie się, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności przydatnych w pracy z osobami pozbawionymi wolności.