por. Magdalena Pytel

por. Magdalena Pytel

Miejsce pracy – funkcjonariusz Służby Więziennej z dwunastoletnim stażem, wychowawca w Zakładzie Karnym w Trzebini. W jednostce zajmuje się pomocą postpenitencjarną i biblioteką.

Wykształcenie: wyższe, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, kierunek Bibliotekoznawstwo i Informacja Naukowa (magisterium 1997 r.); Studia Podyplomowe Studium Prawa Karnego Wykonawczego na Uniwersytecie Wrocławskim (dyplom 2007 r.).
 
Zainteresowanie: literatura, działalność społeczna.