por. Katarzyna Jakubas

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Szkoły Psychoterapii Psychodynamicznej Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego, członek PTPPd. Specjalizuje się w terapii indywidualnej i grupowej   w ujęciu psychodynamiczym młodzieży i osób dorosłych oraz poradnictwie psychologicznym.

Zawodowo pracuje od 2001r. Swoje doświadczenie psychoterapeutyczne zdobywała pracując w Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziale Psychiatrii oraz Oddziale leczenia nerwic. Od 2009r. pracuje w Zakładzie Karnym w Rzeszowie, w Oddziale Terapeutycznym dla skazanych z niepsychotycznymi zaburzeniami psychicznymi, w tym sprawców przestępstw z art.197-203 KK popełnionych w związku z  zaburzeniami preferencji seksualnych. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową przeznaczoną dla sprawców przestępstw seksualnych

Pracę terapeutyczną prowadzi pod stałą superwizją w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, w trakcie starań w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty.