Poprzednie Konferencje

Zapraszamy do zapoznania się z podsumowaniem poprzednich konferencji, które odbyły się w latach 2018, 2017, 2016 i 2015.

Konferencja w 2018 r.
„Readaptacja społeczna w kontekście uwarunkowań prawnych i psychologicznych„

Konferencja w 2017 r.
„Wsparcie readaptacyjne w prewencji wykluczenia i recydywy”

Konferencja w 2016 r. >>
„Resocjalizacja, readaptacja i pomoc postpenitencjarna w kontekście uwarunkowań prawnych, systemowych i lokalnych”

Konferencja w 2015 r. >>
„Pomoc postpenitencjarna w regionie. Potrzeby, wyzwania, szanse”