Piotr Wieczorkowski

Piotr Wieczorkowski – Psycholog kliniczny, specjalista readaptacji, terapeuta uzależnień. W pracy z ludźmi koncentruje się na poszukiwaniu skutecznych rozwiązań i mobilizowania własnych zasobów klienta wspierających zmianę. Prowadzi własną praktykę psychoterapeutyczną, a od kilku lat zajmuje się również readaptacją społeczną osób po doświadczeniu pobytu w zakładzie karnym w Fundacji Pomost w Zabrzu.
Był kierownikiem Dziennego Oddziału Terapii Uzależnienia od Środków Psychoaktywnych w Ośrodku Profilaktyki i Leczenia Uzależnień w Zabrzu. Wraz z zespołem opracował humanistyczny i efektywny model terapii integrujący nowoczesne podejścia w lecznictwie uzależnień i osiągnięcia psychoterapii.
Prowadzi zajęcia w ramach szkolenia specjalistów terapii uzależnień w Polskim Towarzystwie Zapobiegania Narkomanii oraz kursów psychoterapii organizowanych przez Wrocławski Instytut Psychoterapii, a także szkolenia w zakresie readaptacji społecznej, m. in. we współpracy z Katolickim Uniwersytetem Lubelskim.
Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia na temat readaptacji społecznej oraz pracy z osobami z problemami związanymi z używaniem substancji psychoaktywnych.

źródło: SWPS