Piotr Wieczorkowski

Piotr Wieczorkowski – psycholog, specjalista psychologii klinicznej, specjalista terapii uzależnień (certyfikat Krajowego Biura do spraw Przeciwdziałania Narkomani).
W trakcie szkolenia w kierunku uzyskania certyfikatu psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.
Od 1999 roku doskonali swoje umiejętności terapeutyczne w Polskim Instytucie Ericksonowskim, łącząc w pracy podejście ericksonowskie i systemowe. Prowadzi zajęcia dydaktyczne w ramach Studium Terapii Uzależnień oraz kursów specjalizacyjnych z psychologii klinicznej dotyczące terapii uzależnień oraz umiejętności terapeutycznych. Współorganizował oraz kierował Dziennym Oddziałem Terapii Uzależnień od Środków Psychoaktywnych w SP ZOZ OPiLU w Zabrzu. Zdobywał doświadczenie w pracy z dziećmi i rodzinami z różnymi trudnościami. Prowadzi psychoterapię indywidualną, grupową oraz terapię rodzin i par.

źródło: Polski Instytut Ericssonowski