Paweł Gnutek Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu

Paweł Gnutek2Wykształcenie: wyższe prawnicze Uniwersytet Jagielloński

Miejsce pracy: Sędzia Sądu Okręgowego w Nowym Sączu, sędzia penitencjarny – Przewodniczący II Wydziału Karnego  w Sądzie Okręgowym w Nowym Sączu. W-ce prezes Sądu Okręgowego w Nowym Sączu w latach 2010 – 2016