Paulina Redosz

Studentka drugiego roku pracy socjalnej o specjalności praca socjalna w pomocy społecznej oraz pierwszego roku pedagogiki na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie.
Dotychczas odbyła trzymiesięczną praktykę studencką w Domu Pomocy Społecznej ,,CHEMIK’’ w Warszawie, a także od ponad roku związana jest z Kołem Naukowym Pracy Socjalnej ,,POZYTYW’’ pod kierunkiem
dr Katarzyny Stanek.

W przyszłości chciałaby pracować w Centrum Integracji Społecznej oraz prowadzić zajęcia z socjoterapii.

Prezentowany na konferencji temat: „Skazany” – wyzwanie czy porażka procesu resocjalizacji i readaptacji społecznej w systemie pomocowym na przykładzie badań).