mjr Paweł Pomykalski

  Starszy wychowawca Działu Penitencjarnego Zakładu Karnego w Krakowie – Nowej Hucie.

  Absolwent pedagogiki kulturalno oświatowej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz studiów podyplomowych na       kierunku resocjalizacja Akademii Ignatianum w Krakowie.

  Od grudnia 1997 do chwili obecnej pracuje w Zakładzie Karnym w Krakowie – Nowej Hucie jako wychowawca   zarówno ze skazanymi mężczyznami jaki kobietami.