mgr Monika Mrzygłód

 Z wykształcenia prawnik, ukończone studia podyplomowe z zakresu pedagogiki i zarządzania.

Biegły sądowy w zakresie diagnozy dziecka krzywdzonego i rodziny dysfunkcjonalnej.
Od 2007 r. zawodowy kurator rodzinny przy Sądzie Rejonowym w Nowym Sączu.

Od 2014 r. Kierownik Ośrodka Kuratorskiego nr 4 w Starym Sączu, współpracownik MONAR w Nowym Sączu w zakresie udzielania poradnictwa prawnego.

Od 2015 r. aktywnie współuczestniczy w realizacji zadań Ośrodka Readaptacji Społecznej w Nowym Sączu – udziela osadzonym porad na terenie zakładów karnych.

Zainteresowania: prawo rodzinne, przeciwdziałanie demoralizacji oraz powrotowi do przestępstwa osób nieletnich, prawo karne, pomoc postpenitencjarna.