mgr Monika Kazimierska

Monika Kazimierska- Absolwentka studiów magisterskich z resocjalizacji oraz studiów podyplomowych z zakresu doradztwa zawodowego.
Posiada wieloletnie doświadczenie w Publicznych Służbach Zatrudnienia na stanowisku doradcy zawodowego.

Od 2016 roku związana z Dziełem Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie, a od 2018 roku pełni funkcję kierownika Centrum Integracji Społecznej dla osób doświadczających bezdomności.

Zainteresowania zawodowe: przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, resocjalizacja oraz reintegracja zawodowa i społeczna osób bezdomnych.