Ks. Józef Krawiec

Ksiądz Józef Krawiec jest założycielem Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej „Barka”, działającego w Strzelcach Opolskich i okolicy. Zajmuje się ono osobami bezdomnymi, oferując im nie tylko dach nad głową, ale też szansę wyjścia z bezdomności, m.in. przez pomoc w zdobyciu nowych kwalifikacji i znalezieniu zatrudnienia.

W ciągu kilkunastu lat działalności Stowarzyszenie „Barka” udzieliło pomocy przeszło 1500 bezdomnym. Ks. Józef mieszka razem ze swoimi podopiecznymi.

Ks. Józef Krawiec w 2011 roku otrzymał tytuł Społecznika Roku przyznawany przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz tygodnik „Newsweek Polska”. W 2015 roku strzelecka „Barka” znalazła się w gronie 13 najlepszych organizacji oraz osób, które w sposób wybitny i nowatorski pomagają bezdomnym w Polsce.  „Stowarzyszenie założyło ponadto Centrum Integracji Społecznej, w którym szkolą się osoby długotrwale bezrobotne, tak by zapobiec wykluczeniu społecznemu”.

Ks. Józef Krawiec jest też kapelanem zakładów karnych w Strzelcach Opolskich. Ma pod opieką około 1600 osadzonych, w tym sprawców najcięższych przestępstw i recydywistów. Bezdomni, którzy trafiają do prowadzonych przez „Barkę” domów, to często byli więźniowie.

Zachęcamy do obejrzenia reportażu na temat działalności Barki i ks. Krawca

źródło:
zdjęcie www.sw.gov.pl
tekst http://tischner.pl