kpt. Mgr. Ladislav Chlpík

kpt. Mgr. Ladislav Chlpík

Vzdelanie: Absolvent Katolíckej univerzity v Ružomberku, odbor sociálna práca.

Pracovná oblasť: Od roku 2011 pôsobí v Zbore väzenskej a justičnej stráži Slovenskej republiky, postupne pracoval ako pedagóg oddelenia výkonu trestu odňatia slobody v ÚVTOS Košice-Šaca s odsúdenými mužmi, neskôr ako referent režimu výkonu väzby a výkonu trestu v ÚVV a ÚVTOS Bratislava s obvinenými a odsúdenými. V súčasnosti pôsobí v ÚVTOS pre mladistvých Sučany, kde postupne pracoval ako pedagóg oddelenia výkonu trestu odňatia slobody s odsúdenými mužmi a odsúdenými ženami a aktuálne zastáva pozíciu zástupcu vedúceho oddelenia výkonu trestu.