kpt Katarzyna Pochopień

Wykształcenie: Absolwentka studiów magisterskich na kierunku Pedagogika z resocjalizacją i profilaktyka społeczna Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.

Specjalista Terapii Uzależnień Krajowego Biura d/s Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie.

Miejsce pracy: Areszt Śledczy w Kielcach. Specjalista Terapii Uzależnień Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych Uzależnionych od Środków Odurzających lub Substancji Psychotropowych.