Konferencja 2018 r.

115 uczestników, 34 prelegentów (w tym prelegentów z zagranicy), 32 wykłady, moderatorów, blisko 17 godzin zajęć, wiele godzin dyskusji w kuluarach oraz miło spędzony czas wolny. To wszystko w dniach 17 – 19 października 2018 r. miało miejsce w Krynicy Zdroju.

Wydarzenie podzielone na panele tematyczne, w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji, ale również naukowcom i prawnikom, odbyło się pod hasłem: „Readaptacja społeczna w kontekście uwarunkowań prawnych i psychologicznych„.
Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem

Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko

Prezesa Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –
płka Włodzimierza Więckowskiego.

Publikacja wystąpień po  konferencji ukazała się na łamach Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego – w Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego. Dostępna tutaj. 
Za życzliwość i zaufanie jakim obdarzyło nas Wydawnictwo, organizatorzy konferencji serdecznie dziękują.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia, pragniemy zaś pogratulować współtworzenia panującej w Krynicy, niezwykłej atmosfery.

Zachęcamy do zapoznania się z fotogalerią konferencji

program 2018