Karolina Habryło

Karolina Habryło
Wiceprezes zarządu Fundacji Pomost w Zabrzu, zastępczyni dyrektora Społecznego Ośrodka Readaptacji,
specjalistka readaptacji, trenerka diagnozowania i wdrażania innowacyjnych narzędzi
optymalizujących readaptację byłych więźniów.
Na co dzień zajmuje się zarządzaniem zespołem terapeutycznym i zespołami interdyscyplinarnymi, budowaniem długofalowych strategii rozwoju Fundacji Pomost, a także koordynowaniem pracy zespołu odpowiedzialnego
za projekty fundacji.
Posiada wieloletnie doświadczenie w tworzeniu i realizowaniu
programów oraz warsztatów edukacyjnych, m.in. z zakresu profilaktyki, filozofii i sztuki.
Studentka Psychologii SWPS, absolwentka Wiedzy o teatrze UJ, Holistycznej Szkoły
Trenerów, studiów podyplomowych z Przygotowania Pedagogicznego AHE. Z zamiłowania animatorka, stawiająca na wspomaganie rozwoju poprzez włączanie ludzi w kreatywne działania.