Kamila Błońska

Studentka III roku Pracy Socjalnej na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w
Warszawie.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: komunikacja niewerbalna, prawo karne, system pomocy
penitencjarnej, pomoc postpenitencjarna, readaptacja społeczna skazanych.

Od 2018 roku pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącej Koła Naukowego Pracy Socjalnej „PozyTyw” pod kierunkiem dr Katarzyny Stanek.
Od 2019 roku przystąpiła do Rady Studentów Akademii Pedagogiki Specjalnej.

Swoją przyszłość zawodową planuje związać z system pomocy penitencjarnej, kuratelą sądową.

Prezentowany na konferencji temat: ‚Znaczenie sztuki w procesie readaptacji społecznej nieletnich na przykładzie Zakładu Poprawczego w Laskowcu”.