Justyna Nowicka

Absolwentka studiów z zakresu psychologii klinicznej SWPS w Warszawie. Doktorantka w Instytucie Psychologii, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Ukończyła studia podyplomowe w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi. Aktualnie w trakcie studiów podyplomowych z zakresu kryminologii i penitencjarystyki WSKiP w Warszawie.

Pracuje jako psycholog  penitencjarny w Areszcie Śledczym w Lublinie.

Wolontaryjnie inicjuje projekty zachęcające społeczność lokalną do aktywnej partycypacji obywatelskiej na rzecz pracy Współpracuje z Centrum Wolontariatu w Lublinie, gdzie aktualnie także współtworzy i koordynuje realizację rocznego projektu finansowanego ze środków UE.

Od dekady autorka i koordynator projektów krajowych oraz międzynarodowych realizowanych w ramach środków finansowych UE (granty: Grundtvig, Erasmus, FIO, MNiSW). Zaangażowana w działanie i szkolenia na rzecz podnoszenia kwalifikacji kadry więziennej porzez współpracę z zakładami karnymi w Europie, organizację licznych kursów edukacyjnych dla kadry i osób pozbawionych wolności oraz krajowych i międzynarodowych konferencji penitencjarnych.

Prowadzi liczne warsztaty psychoedukacji ze skazanymi w ramach ponad stu autorskich programów resocjalizacji.

W 2016 roku zwyciężczyni III Ogólnopolskiego Konkursu na Program Resocjalizacji Sprzyjający Readaptacji Osób Pozbawionych Wolności pod patronatem gen.Jacka Kitlińskiego, Dyrektora Generalnego Służby Więziennej na najlepszy program resocjalizacji.

W 2016r. została wyróżniona w konkursie EDU INSPIRATOR 2016 organizowanym przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w Warszawie oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej jako osoba podejmująca dodatkowe inicjatywy edukacyjne, inspirująca swoje środowisko lokalne do kolejnych działań na rzecz edukacji oraz przyczyniająca się do sukcesu innych poprzez aktywne pomaganie.

Zainteresowania: żeglarstwo, języki obce