Janusz Górnicki

Janusz Górnicki – Prezes Oddziału Teen Challenge w Winiarczykówce, założyciel i Dyrektor Domu Na Granicy

  • certyfikowany instruktor terapii uzależnień.
  • Od 2001r. pracownik Chrześcijańskiej  Misji Teen Challenge roku. Od 2002r. jako terapeuta uzależnień w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Łękini.
  • W latach: 2007- 2010 prowadził Punkt Konsultacyjny przy Miejsko Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Miastku, w tym czasie współpracował także ze szkołami na terenie Gminy Miastko jako konsultant w sprawach związanych z uzależnieniem od środków psychoaktywnych, prowadził również profilaktykę w szkołach.
  • W 2010r. wraz z żoną założył i prowadzi Dom Na Granicy schronisko dla osób bezdomnych.
  • W pracy zawodowej interesuje nas indywidualne dostosowanie metod i narzędzi pracy do każdego podopiecznego.