Jan Cwanek

Jan Cwanek

Wykształcenie:
magister fizyki (Uniwersytet Śląski), nauczyciel dyplomowany, podyplomowe studia z resocjalizacji i profilaktyki (Uniwersytet Śląski), liczne kursy i szkolenia.

Miejsce pracy:
Główne: Zakład Poprawczy i Schronisko dla Nieletnich w Raciborzu – nauczyciel matematyki i fizyki, kurator społeczny dla dorosłych w Sądzie Rejonowym w Raciborzu

Ponadto:
Współpraca z klasztorem Zgromadzenie Misyjne Sióstr Służebnic Ducha Świętego – profilaktyka młodzieży z rodzin zagrożonych alkoholizmem i wykluczeniem społecznym

Praca świetlicowa, wychowawcza nad młodzieżą zagrożoną demoralizacją i wykluczeniem społecznym w ramach Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Opolskiej.

Przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych, sekretarz Zarządu Głównego.

Zainteresowania naukowe/zawodowe:
Indywidualizacja procesu resocjalizacji, readaptacja nieletnich, astronomia i astrofizyka, matematyka, dostosowywanie treści i metod nauczania do możliwości percepcyjnych i rozwoju intelektualnego nieletnich (redukcja negatywizmu szkolnego)

Autor artykułu w publikacji Uniwersytetu Wrocławskiego „Tradycje i perspektywy optymalizacji profilaktyki społecznej oraz resocjalizacji” (2015) oraz opracowań analitycznych na rzecz Zakładu Poprawczego dotyczących efektywności i jakości pracy z młodzieżą, autor własnego zbioru zadań dla wychowanków placówki resocjalizacyjnej.

Współpracuje z Państwową Wyższą Szkoła Zawodową w Raciborzu w ramach szkolenia studentów. Uczestnik konferencji naukowych z zakresu pedagogiki specjalnej.