Grzegorz Miśta

Grzegorz MiśtaWykształcenie: Wyższe pedagogiczne, specjalność resocjalizacja – Uniwersytet Wrocławski.

Miejsce pracy: Sąd Okręgowy we Wrocławiu, Zastępca Kuratora Okręgowego.

Zainteresowania naukowe/zawodowe: Programy i projekty readaptacyjne i profilaktyczne; Kara ograniczenia wolności; Sprawiedliwość naprawcza; Corporate Identity.

Dorobek zawodowy na polu resocjalizacji, readaptacji i pomocy postpenitencjarnej: 

– Sekretarz Dolnośląskiej Rady Terenowej ds. Readaptacji Społecznej i Pomocy Skazanym;

– Założyciel i Wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Kuratorów Sądowych FRONTIS;

– Współzałożyciel i redaktor portalu Kurator.info;

– Autor kilku projektów readaptacyjnych, profilaktycznych i edukacyjnych, m.in. „Włączamy Kulturę”,  „Otwarta Akademia Kuratora Społecznego”, „Okno na świat”, „Evo+ Nastaw się na więcej!”;

– Propagator kary ograniczenia wolności, organizator konferencji naukowych i szkoleniowych poświęconych tej karze;

– Wykładowca Studium Podyplomowego Prawa Karnego Wykonawczego na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego;

– Trener w projekcie Ministerstwa Sprawiedliwości „Upowszechnienie stosowania kar nieizolacyjnych i środków probacyjnych w systemie sądownictwa karnego. Efektywne wykonywanie kary ograniczenia wolności”, lata 2015-2016;

– W 2016 r. odznaczony Brązowym Medalem Pamiątkowym Ministra Sprawiedliwości „Zasłużony dla Wymiaru Sprawiedliwości”.