gen. Paweł Nasiłowski

gen. Paweł Nasiłowski

Pełnomocnik Ministra Sprawiedliwości ds. Kar Nieizolacyjnych i Wdrożenia Systemu Dozoru Elektronicznego. Dyrektor Biura Dozoru Elektronicznego w Centralnym Zarządzie Służby Więziennej.