Ewelina Startek

 Ewelina Startek – Pedagożka, członkini zarządu Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja.
Od lat pracuje z osobami osadzonymi oraz członkami ich rodzin. Przez kilka lat pracowała jako certyfikowana specjalistka ze skazanymi, ich dziećmi oraz pozostałymi członkami rodzin więźniów w zakładach karnych w Wielkiej Brytanii.
Certyfikowana trenerka programów dla rodziców Strengthening Families Program oraz Triple P- Positive Parenting Program.
Prowadzi warsztaty dla rodziców, mające na celu wzmacnianie zagrożonych więzów rodzinnych, z różnymi grupami społecznymi, wykluczonymi lub zagrożonymi wykluczeniem.

Obecnie koordynuje programy resocjalizacyjne dla osadzonych rodziców prowadzone na terenie jednostek penitencjarnych, sprzyjające readaptacji społecznej skazanych ukierunkowane na integrację rodziny. Pracuje z dziećmi i rodzinami osób osadzonych
w ich środowiskach lokalnych, często jako rzecznik ich interesów w różnych instytucjach.