Ewelina Ćwiertnia

Ewelina Ćwiertnia – Kierownik Centrum Integracji Pro Domo prowadzonego przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Pedagog resocjalizacyjny, specjalista terapii uzależnień w trakcie certyfikacji przy Krajowym Biurze ds. Przeciwdziałania Narkomanii.