Elżbieta Pędziałek Kunert

Elżbieta Pędziałek Kunert

Wykształcenie: pedagogika resocjalizacyjna, opiekuńczo – wychowawcza z praca socjalną , oligofrenopedagogika, zarządzanie, Doktorantka z zakresu nauk prawnych  na Wydziale Prawa, Administracji i Stosunków Międzynarodowych – Akademii Krakowskiej im.A. Frycza Modrzewskiego. 

Doświadczenie zawodowe: wykonywała zawód nauczyciela wspsomagajacego, terapeuty z przygotowaniem medycznym, kuratora sądowego.

Miejsce pracy: własna Kancelaria Prawna. Współpracuje jako członek wspierający z Krakowskim Stowarzyszeniem Kuratorów Sądowych.

Autorka wielu publikacji naukowych z zakresu prawa cywilnego i prawa rodzinnego.