Edward Szeliga

Edward SzeligaTerapeuta, trener, twórca innowacyjnych narzędzi optymalizujących pracę z byłymi więźniami oraz szkoleń z zakresu readaptacji społecznej dostosowanych do potrzeb przedstawicieli różnych grup zawodowych (m.in. pracowników socjalnych, kuratorów, służby więziennej).

Wieloletni praktyk pracy z osobami po odbytej karze, założyciel Fundacji Pomost oraz Dyrektor prowadzonego przez Fundację Społecznego Ośrodka Readaptacji w Zabrzu, prezes Instytutu Readaptacji.
Posiada doświadczenie w tworzeniu zespołów terapeutycznych oraz pracy terapeutycznej z grupami, pracy edukacyjnej i profilaktycznej (od 2011 r.), streetworker (Centrum Wsparcia Biznesu, 2015), certyfikowany terapeuta uzależnień (KBPN, 2018), trener procesów grupowych (Holistyczna Szkoła Trenerów – Fundacja Rozwiń Skrzydła Warszawa, 2019).

Ukończył całościowe szkolenia z dialogu motywującego w pracy z pacjentem (terapeuta motywujący) realizowane przez Polskie Towarzystwo Terapii Motywującej.
Najważniejszy jest dla niego szacunek dla drugiego człowieka i jego historii. Stawia na interdyscyplinarną współpracę, skuteczność działań, elastyczność umysłu, otwartość serca i profesjonalność podejścia.

Szczególnie ceni metodę społeczności, którą od lat stosuje w Społecznym Ośrodku Readaptacji, nieustannie doskonaląc i dostosowując do specyfiki pracy z grupami byłych więźniów. Na Uniwersytecie SWPS prowadzi zajęcia z metod diagnozy w readaptacji społecznej, społeczności readaptacyjnej jako metody pracy z byłymi więźniami, procesu grupowego oraz tworzenia zespołów interdyscyplinarnych do realizacji zadań readaptacyjnych.