dr Robert Frei

dr Robert Frei

 

Dr Robert Frei

Wykształcenie: wyższe humanistyczne, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego, doktor nauk humanistycznych w zakresie filozofii (UWr 1999).

Miejsce pracy: adiunkt w Zakładzie Socjologii Stosowanej i Pracy Socjalnej Instytutu Socjologii UWr.

 

Zainteresowania naukowe/zawodowe: socjologia więzienia, prawa i sprawiedliwości, wspieranie oddziaływań penitencjarnych i pomoc postpenitencjarna.

Dorobek zawodowy: współautor i redaktor monografii, autor artykułów naukowych z zakresu krytycznych nauk społecznych i socjologii więzienia, autor programów readaptacyjnych realizowanych w ZK nr 1 we Wrocławiu, od 2012 roku prowadzi regularne zajęcia socjoedukacyjne i kulturalno-oświatowe z osadzonymi w ZK nr 1 we Wrocławiu.