dr Miroslav Špánik

dr Miroslav Špánik

Wykształcenie: studiował zarządzanie i ekonomię na Uniwersytecie w Żylinie oraz pracę socjalną na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (Słowacja).

Miejsce pracy: przez wiele lat pracował jako ekspert ds. marketingu w przemyśle. Od 2007 roku pracuje na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku jako wykładowca uniwersytecki w Katedrze Zarządzania i Marketingu w Rużomberku i Centrum Doskonałości Naukowej, od 2009 roku jako wolontariusz w organizacji non-profit EDUKOS (praca socjalna z osobami przed i po opuszczeniu z więzienia).

Zainteresowania: w badaniach i publikacjach koncentrował się na kwestiach związanych z zarządzaniem społecznym i gospodarką usług społecznych oraz edukacją w zakresie penitencjarnej opieki i postpenitencjarnej opieki. Artykuły te zostały opublikowane w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (Szwajcaria, Republika Czeska, Polska).

Współpraca w projektach: na przykład „Educational and preventional programs in social work in penal justice“ (Słowacja, Szwajcaria), „European educational model for various professions that work with the target group of  convicts and ex-convicts“ (Słowacja, Włochy, Francja, Szwajcaria), „Towards an European network for social inclusion in favour of offenders and ex-offenders“ (Słowacja, Włochy, Francja), Prison, Reintegration, Education – Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention (Słowacja, Węgry, Polska, Republika Czeska, Łotwa).