dr Martina Špániková

 dr Martina Špániková

Wykształcenie: studiowała zarządzanie i ekonomię na Uniwersytecie Żylina oraz pracę socjalną na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (Słowacja).

Miejsce pracy: Pracowała w służbie zdrowia. Od 2006 roku pracuje na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku, jako wykładowca uniwersytecki w Katedrze Pracy Socjalnej w Rużomberku, od 2008 roku jako wolontariusz organizacji non-profit EDUKOS (praca socjalna z osobami przed i po opuszczeniu z więzienia).

Zainteresowania: W swoich badaniach i artykułach skupia swoją uwagę na kwestiach związanych z zarządzaniem i ekonomią usług społecznych, a także więziennictwem i opieką penitencjarną. Artykuły te zostały opublikowane w wydawnictwach krajowych i zagranicznych (Szwajcaria, Anglia, Polska).

Współpraca w projektach: Na przykład „Educational and preventional programs in social work in penal justice“ (Słowacja, Szwajcaria), „European educational model for various professions that work with the target group of  convicts and ex-convicts“ (Słowacja, Włochy, Francja, Szwajcaria), „Towards an European network for social inclusion in favour of offenders and ex-offenders“ (Słowacja, Włochy, Francja), Prison, Reintegration, Education – Trainings to support social and labour market (re)integration of people in or after detention (Słowacja, Węgry, Polska, Republika Czeska, Łotwa).