dr Mariusz Snopek

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Specjalnej. W 2007 roku ukończył Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie z tytułem magistra pedagogiki społecznej. W marcu 2013 roku decyzją Rady Wydziału Uniwersytetu Opolskiego otrzymał stopień doktora nauk społecznych. Zainteresowania naukowo-badawcze dotyczą zagadnień resocjalizacyjnych i penitencjarnych, w szczególności niedostosowania społecznego, patologizacji zachowań ludzkich, pejoratywnych aspektów uwięzienia itp. Ponadto, specjalizuje się w różnorodnych formach naznaczania (zdobienia i piętnowania) ciała w środowisku wolnościowym oraz izolowanym. Specjalista Penitencjarny w Okręgowym Inspektoracie Służby Więziennej w Opolu.

● Od 2017 roku członek Opolskiej Rady Terenowej do Spraw Społecznej Readaptacji i Pomocy Skazanym działającej przy Sądzie Okręgowym w Opolu.
● Od 2016 roku członek Polskiego Towarzystwa Penitencjarnego.
● Od 2014 roku członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego.
● Od 2013 roku członek Zespołu Pedagogiki Resocjalizacyjnej Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk.
● W 2013 roku członek komisji w konkursie na Najlepszy Autorski Program Integracji Rodzin Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu.
● Od 2009 roku opiekun Koła Naukowego Pedagogiki Resocjalizacyjnej „Dwa Światy”.
● W kadencji 2008-2012 członek Komisji Dyscyplinarnej ds. Doktorantów.

Monografie autorskie

● Snopek M., Tatuaż. Element współczesnej kultury, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2009 (ISBN 978-83-7611-395-1), Toruń 2010 (ISBN 978-83-7611-668-6), Toruń 2013 (ISBN 978-83-7780-611-1) oraz Toruń 2018 (ISBN 978-83-8019-846-3).

● Snopek M., Więźniowie poszkodowani – psychospołeczne funkcjonowanie osób zdegradowanych w przestrzeni penitencjarnej, Oficyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2018 (ISBN 978-83-8095-570-7) oraz Kraków 2019 (ISBN 978-83-8095-645-2).

Monografie redagowane/współredagowane

● Snopek M. (red.), Izolacja penitencjarna z perspektywy pejoratywnej i melioratywnej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012 (ISBN 978-83-7780-336-3).
● Snopek M., Mudrecka I. (red.), Resocjalizacja instytucjonalna – bariery i możliwości, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2013 (ISBN 978-83-7395-541-7).
● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Teoretyczno-praktyczne konteksty resocjalizacji penitencjarnej skazanych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2015 (ISBN 978-83-7395-667-3).
● Snopek M., Kowalczyk D. (red.), Resocjalizacja w przestrzeni penitencjarnej. Stan i potrzeby. Studia i rozprawy z pedagogiki resocjalizacyjnej, t. 6, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2018 (ISBN 978-83-7395-795-4).

oraz wiele innych publikacji

Szczegóły i źródła informacji pod adresem:

dr Snopek Mariusz