dr Małgorzata Turczyk

dr Małgorzata Turczyk 

Adiunkt w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej i Dydaktyki Akademickiej Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego,  

Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jest konsultantem Poradnictwa Pedagogicznego PROFICIO działającego przy Instytucie Pedagogiki UJ. Jej zainteresowania naukowe oscylują na pograniczu prawa i pedagogiki oraz koncentrują się wokół szeroko pojętej problematyki praw dziecka, socjalizacji normatywnej oraz dydaktyki szkoły wyższej. Autorka wielu prac poświęconych problematyce normatywnego kontekstu rzeczywistości pedagogicznej oraz procesowi przygotowania nauczycieli i pedagogów do podejmowania edukacji na rzecz praw dziecka i praw człowieka oraz wspierania rozwoju kompetencji prawnonormatywnych.