dr Małgorzata Piasecka

dr Małgorzata Piasecka

dr Małgorzata Piasecka – pedagog, psychoterapeuta uzależnień, doktor nauk społecznych. Przez wiele lat związana zawodowo z placówkami leczenia uzależnień na terenie Krakowa. Od roku 2015 pełni funkcję prezesa Małopolskiego Towarzystwa Przyjaciół i Rodzin Dzieci Uzależnionych „Powrót z U” w Krakowie.

Autorka, koordynatorka i realizatorka licznych programów wdrożeniowych w zakresie profilaktyki uzależnień, wsparcia i readaptacji oraz motywacji do zmiany dysfunkcyjnych zachowań. Autorka, koordynatorka, realizatorka szkoleń, w tym organizowanych dla SW. Od 2008 r. związana zawodowo z Uniwersytetem Jagiellońskim. Obecnie adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i resocjalizacji. Prelegentka na wielu konferencjach i seminariach naukowych. Współautorka projektów badawczych, w tym: Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących – badania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii – kierownik projektu. Autorka publikacji naukowych, w tym: Piasecka M. (2012) Odporność psychiczna jako czynnik ograniczający działanie niekorzystnych uwarunkowań środowiskowych u młodzieży narażonej na ryzyko uzależnienia, [w:] Urban B., Konopczyński M. (red.) Profilaktyka i probacja w środowisku lokalnym, Wyd. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków; Piasecka M. (2015) Środowiskowe ograniczanie czynników ryzyka uzależnienia młodzieży szkolnej od środków psychoaktywnych, Wydawnictwo WAM, Kraków.