dr Magdalena Świgost

dr Magdalena Świgost – Pedagog, psychoterapeuta Małopolskiego Stowarzyszenia Probacja. Pracownik naukowo – dydaktyczny w Instytucie Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Od kilku lat pracuje z dziećmi objętymi programami prowadzonymi przez Małopolskie Stowarzyszenie Probacja. Współprowadzi konsultacje dla osadzonych rodziców oraz ich rodzin.

Naukowo interesuje się problemem stygmatyzacji i samostygmatyzacji. Obecnie łączy zainteresowania naukowe z pracą terapeutyczną.
Prowadzi badania naukowe na temat zaburzeń więzi dzieci osób osadzonych w zakładach karnych, oraz opisuje proces stygmatyzacji, który bez wątpienia ma wpływ na ich funkcjonowanie psycho-społeczne.