dr Łukasz Szwejka

Adiunkt w Zakładzie Profilaktyki Społecznej i Resocjalizacji, Instytut Pedagogiki, Uniwersytet Jagielloński. Doktor nauk społecznych w zakresie pedagogiki. Absolwent Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w zakresie: „Metody statystycznej analizy danych”. Ukończone szkolenie organizowane przez StatSoft Polska w zakresie: ”Statystyka w medycynie – metaanaliza”.

Współautor oraz realizator wybranych projektów badawczych: „Przyszłość bez krat. Zarządzanie ryzykiem recydywy w oparciu o wyniki syntezy metaanalitycznej” (projekt objęty honorowym patronatem Ministra Sprawiedliwości). „Określenie na drodze metaanalizy wskaźników skuteczności terapii uzależnienia od narkotyków – opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii (KPST)” (badania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii). „Wskaźniki skuteczności terapii hazardzistów w oparciu o syntezę metaanalityczną – opracowanie Kwestionariusza Pomiaru Skuteczności Terapii Hazardzistów  (KPST-H)” (badania współfinansowane z Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych). „Ocena bezpośrednich i odroczonych efektów terapii osób uzależnionych od narkotyków. Model czynników warunkujących” (badania współfinansowane przez Krajowe Biuro ds. Przeciwdziałania Narkomanii).

Zainteresowania naukowe: metodologia nauk społecznych; skuteczność w resocjalizacji; problem dewiacji społecznej w ujęciu teorii krytycznej.