dr Lenka Štefáková

Wykształcenie: Studiowała pracę socjalną na Uniwersytecie Trnawskim w Trnawie (magisterskie) oraz na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku (doktorskie). Otrzymała certyfikat akredytowanego programu Tutoring w procesie edukacji dorosłych, Kierownik dalszej edukacji dorosłych i lektor dalszej edukacji dorosłych.

Miejsce pracy: Pracowała w służbach społecznych. Od 2009 roku pracuje na Uniwersytecie Katolickim w Rużomberku, jako wykładowca uniwersytecki i zastępca kierownika działu w Katedrze Pracy Socjalnej w Rużomberku.

Zainteresowania naukowe i Zawodowe: W swoich badaniach i artykułach skupia swoją uwagę na kwestiach związanych z zarządzaniem do metodologii i metod pracy socjalnej i usług społecznych, również socjoterapii – zwłaszcza pracy socjalnej z osobami i praca socjalna ze społecznością.

Wybrane publikacje naukowe:

Metódy a metodika sociálnej práce IV.: Vybrané oblasti z praktickej sociálnej práce. (Metody i metodologia w pracy socjalnej IV.: Wybrane obszary w praktycznej pracy socjalnej). Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2018. 222 s. ISBN 978-80-561-0576-4.

Metódy a metodika sociálnej práce III.: Manažérske postupy, plánovanie a metódy v sociálnej práci. (Metody i metodologia w pracy socjalnej III.: Praktyki menedżerskie, planowanie i metody w pracy socjalnej). Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2017. 276 s. ISBN 978-80-561-0431-6.

Metódy a metodika sociálnej práce II.: problémové životné situácie klienta a ich riešenie. (Metody i metodologia w pracy socjalnej II.: Problematyczne sytuacje życiowe klienta i ich rozwiązania). Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. 263 s. ISBN 978-80-561-0386-9.

Metódy a metodika sociálnej práce I.: formy a druhy sociálnej práce. (Metody i metodologia w pracy socjalnej I.: Formy i rodzaje pracy socjalnej). Ružomberok : Verbum – vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ružomberku, 2016. 259 s. ISBN 978-80-561-0400-2.