dr Karol Juszka

Adiunkt w Instytucie Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Wykształcenie: wyższe, doktor nauk prawnych, specjalność: prawo karne, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Karnego; magister prawa, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa i Polityki Penitencjarnej.

Kierownik projektu badawczego promotorskiego (2009-2013) pt. „Efektywność instytucji warunkowego umorzenia postępowania karnego” nr 1215/B/H03/2009/37 do wniosku nr N N110 121537 (Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, później NCN, projekt zakończony w 2013 r.)

Autor dwóch monografii K. Juszka, Studia nad instytucją warunkowego umorzenia postępowania karnego, Wydawnictwo Difin S.A., Warszawa 2019, ss. 266;

  1. Juszka, Studia nad przerwą w odbywaniu kary pozbawienia wolności, Oficyna Wydawnicza VERBA, Lublin 2007, ss. 120 oraz autor lub współautor 43 recenzowanych artykułów naukowych z form wstrzymania wykonania kary pozbawienia wolności, środków poddania sprawcy próbie, wymiaru kary, praw człowieka oraz czynności procesowo-kryminalistycznych.