dr Kamila Mrozek

dr Kamila Mrozek – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Sekretarz Studiów Podyplomowych dla Sądowych Kuratorów Zawodowych. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jej zainteresowania naukowe skupiają się wokół zagadnień dotyczących aspektów procesowych postępowania wykonawczego oraz instytucji przerwy i odroczenia wykonania kary. W tym zakresie jest autorką licznych opracowań, również monograficznych.