dr Kamil Miszewski

dr Kamil Miszewski

Absolwent socjologii na UMK w Toruniu (mgr) oraz ISNS UW (dr), obecnie zatrudniony jako adiunkt w Zakładzie Psychopedagogiki Resocjalizacyjnej APS w Warszawie.

Autor kilkudziesięciu publikacji o więzieniu i sposobach jego badania. Ma za sobą dwa wyjazdy badawcze: do Meksyku i do Hiszpanii. Opiekun Uczelnianego Koła Resocjalizacji.