dr hab. Adam Kwieciński

dr hab. Adam Kwieciński – adiunkt w Katedrze Prawa Karnego Wykonawczego Uniwersytetu Wrocławskiego. Kierownik Studiów Podyplomowych dla Sądowych Kuratorów Zawodowych oraz Podyplomowych Studiów Prawa Karnego Wykonawczego na Uniwersytecie Wrocławskim. Członek Izby Adwokackiej we Wrocławiu. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się wokół zagadnień prawa karnego i prawa karnego wykonawczego, związanych z problemami odpowiedzialności karnej sprawców czynów zabronionych popełnionych w związku z zaburzeniami sfery psychicznej.