Bogusława Górnicka

Bogusława Górnicka – Wiceprezes Oddziału Teen Challenge w Winiarczykówce, założyciel i Zastępca Dyrektora Domu Na Granicy

  • magister pedagogiki specjalność resocjalizacja, specjalista terapii uzależnień, terapeuta pedagogiczny.
  • W 2001-2002 pracowała w Noclegowni dla Osób Bezdomnych w Miastku.
  • W 2002r. do 2007r. pracowała jako terapeuta w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge w Broczynie.
  • Od 2007r.  pracownik Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej  w Miastku –jako pedagog i terapeuta pedagogiczny.
  • W 2010r wraz z mężem założyła i prowadzi do dziś schronisko Dom Na Granicy.
  •  Założyła i koordynuje projekt: „Pracownia Bezdomnych Rękodzielników”.
  • W pracy zawodowej interesuje nas indywidualne dostosowanie metod i narzędzi pracy do każdego podopiecznego.