Anna Tulej

mgr Anna Tulej
Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie na kierunku pedagogika specjalna, profilaktyka społeczna i resocjalizacja sądowa. W ramach pracy magisterskiej (obronionej w czerwcu 2019 r.) zaprojektowała i wspólnie z Stowarzyszeniem Sursum Corda w Nowym Sączu przeprowadziła kampanię społeczną „Nie skazuj mnie drugi raz” pod patronatem
Portalu Pomocy Postpenitencjarnej codalej.info.
Zainteresowania naukowe: pomoc postpenitencjarna i jej skuteczność, przekaz społeczny, metodologia pracy z dziećmi zagrożonymi nieprzystosowaniem społecznym.