Anna Trzaska

Anna Trzaska

Wykształcenie: wyższe teologiczno-pedagogiczne (KUL Lublin); studia podyplomowe – poradnictwo i pomoc psychologiczna z psychologią sądową (UJ Kraków).

Miejsce pracy: kurator zawodowy w Zespole Kuratorów Zawodowych dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Nowym Sączu.

Zainteresowania zawodowe: resocjalizacja, psychopatologia i niedostosowanie społeczne, psychoterapia, prawo karne i karne wykonawcze.