mjr Anna Pyszniak – Zarzycka

Anna Pyszniak - ZarzyckaWykształcenie: mgr psycholog – Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, dyplomowany psychoteraputa Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego – Collegium Medicum Uniwerytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Miejsce pracy: Areszt Śledczy w Kielcach, Kierownik Oddziału Terapeutycznego dla Skazanych z Niepsychotycznymi Zaburzeniami Psychicznymi lub Upośledzonych Umysłowo.

Zainteresowania zawodowe: psychoterapia zaburzeń osobowości, nerwic, psychosomatyka.