kpt. Julian Toczek

kpt. Julian Toczek

Wykształcenie: psycholog (UJ Kraków 2002 r.), certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień.

Miejsce pracy: kierownik Oddziału Terapeutycznego dla skazanych uzależnionych od alkoholu w Zakładzie Karnym w Nowym Wiśniczu.

Doświadczenie zawodowe zdobywał początkowo jako wychowawca w Dziale Penitencjarnym a następnie psycholog w Dziale Terapeutycznym w Areszcie Śledczym w Krakowie Podgórzu. Praktykę terapeutyczną rozwijał w Krakowskim Centrum Terapii Uzależnień, Poradni leczenia uzależnień przy ul. Batorego w Krakowie. Współpracuje z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Proszowicach gdzie prowadzi również Punkt Konsultacyjny dla osób uzależnionych i członków ich rodzin.

Zainteresowania zawodowe: psychoterapia, psychologia zdrowia, czynniki warunkujące rozwój i zachowanie się człowieka.