START

Spotkaliśmy się w Krynicy po raz czwarty!

115 uczestników, 34 prelegentów (w tym 6 prelegentów z zagranicy), 32 wykłady, 6 moderatorów, blisko 17 godzin zajęć, wiele godzin dyskusji w kuluarach oraz miło spędzony czas wolny. To wszystko w dniach 17 – 19 października 2018 r. miało miejsce w Krynicy Zdroju.

Wydarzenie podzielone na panele tematyczne, w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji, ale również naukowcom i prawnikom, odbyło się pod hasłem: "Readaptacja społeczna w kontekście uwarunkowań prawnych i psychologicznych".  
 

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem

Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko

Prezesa Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –
płka Włodzimierza Więckowskiego.

Obecnie zespół organizacyjny konferencji intensywnie pracuje nad opracowaniem i wysyłką do uczestników certyfikatów uczestnictwa oraz pozyskaniem referatów do publikacji, która w tym roku ukaże się na łamach Wydawnictwa Uniwesytetu Wrocławskiego – tom specjalny Nowej Kodyfikacji Prawa Karnego.
Za życzliwość i zaufanie jakim obdarzyło nas Wydawnictwo, organizatorzy konferencji serdecznie dziękują.

Wszystkim uczestnikom wydarzenia, pragniemy zaś pogratulować współtworzenia panującej w Krynicy, niezwykłej atmosfery.

Zachęcamy do zapoznania się z fotogalerią konferencji

 

Zachęcamy również do zapoznania się z reportażem filmowym nagranym przez Telewizję MTV24

Do zobaczenia za rok!!!