START

W dniach 17 – 19 października 2018 r. ponownie zapraszamy do Krynicy Zdrój.

Tym razem przedmiotem naszego spotkania będą prawne i psychologiczne determinanty skutecznej readaptacji. 

Podobnie jak w latach poprzednich, trzydniowe wydarzenie podzielone będzie na panele tematyczne, poświęcone zarówno dylematom prawnym, teoretycznym ale też w znacznej części oddane praktykom i pasjonatom resocjalizacji. 

Ponownie, wśród prelegentów znajdą się najwyższej klasy wykładowcy akademiccy, prawnicy, sędziowie, reprezentanci służby więziennej i kuratorskiej oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych jak również goście z sąsiedniej Słowacji.

Organizatorzy konferencji gwarantują więc: wysoki poziom merytoryczny wydarzenia, miłą atmosferę, przestrzeń do polemiki i wymiany doświadczeń oraz ciekawe pomysły na czas wolny. 

Konferencja, podobnie jak w poprzednich latach, została objęta honorowym patronatem

Burmistrza Krynicy Zdroju – dra Dariusza Reśko

Prezesa Sądu Okręgowego
w Nowym Sączu – Zbigniewa Krupy

Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Krakowie –
płka Włodzimierza Więckowskiego.

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną internetową konferencji, na której sukcesywnie zamieszczać będziemy kolejne, szczegółowe informacje na temat nadchodzącego wydarzenia.

Zapisy za pośrednictwem strony www, ilość miejsc ograniczona.