START

Szanowni Państwo 

Czas biegnie nieubłaganie, wiele wokół nas się zmienia, są jednak rzeczy, które pozostają niezmienne.

Z przyjemnością pragniemy zaprosić Państwa do Krynicy – Zdroju na kolejną, piątą już konferencję poświęconą readaptacji społecznej, pomocy postpenitencjarnej
i resocjalizacji pt.

Reintegracja społeczna wobec ograniczeń penitencjarnych
i środowiskowych” .

W dniach 11 – 13 grudnia 2019 r., ponownie w Hotelu Pegaz**** spotkamy się, aby przez 3 dni dyskutować o problemach osób znajdujących się na „życiowym zakręcie”. Wzorem lat ubiegłych, nasze spotkanie podzielone będzie na panele: naukowo – prawny, panel poświęcony praktykom i panele sprofilowane specjalistycznie. Jeden
z paneli poświęcimy zagadnieniom dot. reintegracji osób uzależnionych. Nie zabraknie również zagadnień z kręgu pracy socjalnej, jak i gości z zagranicy, którzy podzielą się
z nami swymi doświadczeniami na ten temat.

Organizatorzy zadbają również, aby czas wolny upłynął Państwu w miłej atmosferze, sprzyjającej refleksji i nabraniu sił, w zbliżającym się nowym roku.

 

źródło grafiki